FISKE

Flugfiskeparadis
Erbjuder ett fjällnära strömfiske i Tännåns övre delar. Dessa strömmar har aldrig varit upplåtna på allmänt fiskekort. Sedan några år tillbaka upplåts fisket till fiskegäster boende hos Ingebrikt Bergman i Tännäs. 
Under dessa år har fångstbegränsningar på harr och öring införts.

 

 
Harrfena i Tännån

Harrfena i Tännån

Tännån ringlar fram genom fjällnära skogslandskap i skuggan av Rödfjället och myskoxmarkerna vid Storvålen. Strömsträckor avlöser mindre delar med fina forsnackar som erbjuder utmärkta standplatser för framför allt harren.

På en sträcka av c:a 3,5 km får flugfiskaren ostört svinga sitt spö utan konkurrens av metare eller spinnfiskare. Fiskesträckans totala längd är c:a 4,5 km. Fångstbegränsningar gäller och antalet fiskare kvoteras genom att endast Nättan Skog och Fritids egna fiskegäster har tillgång till vattnet.