FISKEFAKTA

Fiskevärd:

Ingebrikt Bergman 
Nättan, Övre Kyrkbyn 32,
840 94 Tännäs
Tel: 070-250 18 63

Språk: 

Engelska och Tyska 

Fiskemiljö: 

4,5 km fiske i Tännåns övre del. 
Därav 3,5 km avsatt endast för flugfiskare.
Tännån ringlar sig genom ett fjällnära skogslandskap med såväl strömmar som lugnvatten.
Tännån är sedan 30-talet reglerad och ett mindre kraftverk finns längs sträckan.
Den har trots detta ett gott bestånd av framför allt harr. I de övre strömmarna är öring mer vanlig. En mindre bilväg går parallellt med ån, och gör därför fiskeplatserna mycket
lättåtkomliga. 

Fiskearter:

Harr, öring, sik och gädda. 
Kilosharr är inte ovanligt.  

Fiskemetod:

Framför allt flugfiske klass 5-7.  
På den nedre kilometern av fiskesträckan finns goda möjligheter till spinn och haspelfiske

Fiskesäsong:

Från mitten av juni till slutet av september.
Öringen är fredad från och med den första september pga av sin lektid. Bästa fisketid brukar normalt vara från mitten av juni till mitten av augusti. Allt beroende på snösmältningen i fjällen och övriga
väderleksförhållanden. 

Gränser: 

Se karta. 

Fiskeregler:

Med flugfiske avses fiske med flugspö och för ändamålet avsedd lina. Öringen är fredad från och med 1 september. 

Minimimått: 

25 cm 

Fångstbegränsningar:

Gäller öring, röding och harr. Medger ett upptag av 1 fisk 25-35cm. per fiskare och dygn. För sik och gädda finns inga begränsningar

Fångstrapportering:På angiven blankett

Vattenföring:På grund av manuell reglering av damluckor kan snabba förändringar av vattenståndet ske.