Anläggningsarbetena kring nybygget av Tännfallet kraftstation avslutas under våren. Utrivning av gamla anläggningen kommer att pågå under sommaren. Alla dammarbeten ska inför sommaren vara avslutade. Störningarna för oss fiskare kommer mest att bero på buller i anslutning till detta. Någon märkbar försämring av fisket har vi inte kunnat notera under anläggningstiden. Kläckningarna har utvecklats som vanligt. 

Angående  ripjakten kan jag kopiera fjolårets text. Säsongen var en av de bättre på många år. Ser också ut som det finns gott om stamfågel på marken. Blir det en lyckad föryngring är förutsättningarna mycket goda återigen för en fin jaktsäsong. Enstaka dagar finns fortfarande lediga från mitten av september. 

Välkommen med Din bokning!

Via nedanstående länk ser du lediga stugveckor och kan lägga din bokning. Förfrågningar om jakt via mail.

Se lediga stugveckor och lägg bokning!

Senaste rapporterna från jaktmarkerna och fiskevattnen läggs ut på Facebooksidan, Nättan Skog och fritid. Klicka på Facebookloggan nedan.